Crazy about mosaics

I’m crazy about mosaics. Have been for as long as I remember. Not a clean mosaic, either. I like them ‘dirty’ – using broken tiles, found objects, discarded junk. In my opinion, there is no limit to the materials that can make a mosaic – it’s more about the coming together of ‘broken pieces’ to make something uniquely whole and beautiful again.

Jag är galen i mosaik. Har så länge jag minns. Inte en ‘ren’ mosaik heller. Jag gillar dem ‘smutsiga’ – med brutet kakel, funna objekt och kastat skräp. Engligt min åsikt finns det ingen gräns för de material som kan göra en mosaik – det handlar met om att med ‘trasiga bitar’ göra något helt unikt, hela och vackra igen.

Above: The button mirror is one of my favorite pieces! It took me hours sorting through buttons at a thrift store to find the most colorful and interesting pieces – but all in all this probably cost me only $5, even the mirror was second hand. Add a hot glue gun and you are ready to go! It’s all about the layers.

Ovan: Knapp-spegeln är en av mina favoriter! Det tog mig timmar att sortera knappar på en secondhandbutik för att hitta de mest färgstarka och intressanta pjäser – men allt som allt kan detta förmodligen kostade mig bara 40kr. Även spegeln var second hand.

Above: One of  my more traditional-style mosaic pieces with broken tiles (quite therapeutic) and an old planter pot. There is a  new color theme from every angle.
Below:  I love this new take on mosaic from Diane at In My Own Style, which uses shopping bags. It even comes with a great tutorial so that you can make your own version. Thanks, Diane, for sharing your creative mind!

Ovan: En av mina mer traditionella mosaikhantverk
Nedan: Jag älskar den här nya synen på mosaik från Diane på In My Own Style som använder shoppingkassar. Den kommer dessutom med en bra beskrivning så att du kan göra din egen version. Tack, Diane, för att du delar med dig av din kreativitet!

Let me know if you would be interested in more mosaic tutorials. I also think it would be fun to see your own version of a mosaic. Think outside the box – and remember – mosaics aren’t just for tiles! Just click on the InLinkz button below and upload your photo and link, and a big thanks in advance for adding a link to this post in your blog.

Låt mig veta om du skulle vara intresserad av mer mosaikbeskrivningar. Jag tycker också det vore kul om du skulle lägga upp din egen version av en mosaik. Tänk utanför boxen – och kom ihåg – mosaik är inte bara för kakel! Klicka på InLinkz knappen nedan och ladda upp din bild och länk och ett stort tack på förhand om du lägger till länken till detta inlägg i din blogg.

Until next time…
Tills nästa gång…
M

p.s.  If you enjoyed this post, I hope you’ll become a follower of my blog and a fan on FB.

Timerhttp://www.facebookloginhut.com/facebook-login/

Photobucket
Also linked here at these fabulous link parties!

Comments

30

Something to Say?

Your email address will not be published.