Guest Speakers

Project Management

Event Planning

Sustainability

När ni lider brist på hållbara lösningar och arbetskraft, låt Mike och Micki på reCreate Design Co. lätta på bördan.

Planerar ni en konferens, ett evenemang eller en hållbar workshop, står vi redo att bidra med vår expertis i att återanvända existerande material och att få in dem i cirkulation igen.