Do you know what happens when you work with reclaimed materials in a creative way? Your brain starts to work in new ways. Ways that make you see things in a new light. Ways that rewire you to find new solutions. Ways that increase your confidence every day in every way.

Vi bestämde oss för att ta dessa nya arbetssätt och skapa ett antal arbetstrainingsplatser i vår reCreate Design Co. verkstad. Dessa platser är skapade för individer som av olika anledningar har stått utanför arbetsmarknaden en viss tid. Vi skyddar och värnar de historier som varje individ som kommer till oss bär med sig, och vi arbetar hårt med att skapa en frodande miljö där de kommer närmre den aktiva arbetsmarknaden.

När de lämnar vår verkstad har våra deltagare hunnit sätta sin prägel på riktiga projekt för riktiga kunder. Och om vi har lyckats med vårt mål, så får de även med sig en känsla av samhörighet och självkänsla.

Get more info about job training with us

Contact Us