Reuse, Repurpose, Relove

Happy Hubcap Flowers – DIY Tutorial

How many of you have driven past lost and abandoned hubcaps on the side of the road and thought to yourself, “I could do something with those!” Well…I thought that exact thing for years and finally did something about it! It all started with a quick roadside hubcap hunt (mentioned in DIY Sneak Peek post a little over a week ago), which made me the proud owner of a Saab, a Volvo, and an Audi all at once…the only time I’ll ever say that in my lifetime!

So, home to the bathtub they went for a good scrub – which also provided me with the necessary motivation to give my bathtub a good cleaning afterwards. Bonus! Have a look at these pics, then jump below for the full tutorial.

I applied a quick coat of spray primer – didn’t worry about full coverage…just enough to give the plastic hubcaps a bit of support to hold the paint. Remember when hubcaps were actually metal? Nowadays they are so lightweight, so I already knew I wanted to create a ‘wall garden’. I left one of the hubcaps turned over in the photo so that you could see that I didn’t worry about getting all the grease and grime off the back sides…it won’t show in the end, so no problem to skip that step and save yourself some time.

I found zip ties (cable ties) in the garage and attached them around the openings at the outer edge of the hubcap (we had two different lengths as luck would have it). These would be my petals.

And now for my favorite part…spray painting! I painted a bright blue center to contrast with the pink/purple color chosen for the flower. It’s okay if the edges bleed together a bit…makes it feel a little more airbrushed.

Making this flower not only forced me to give my bathtub a good scrub, it also provided one of my overgrown bushes outside with a nice springtime trim when I needed some branches to use for my flower stems. The leaves are made from plastic strapping – the kind that comes around boxes to hold them together during shipping. A quick trip to the back side of a local home improvement store gave me what I needed…and I even scored a couple of green straps that were perfect for this project.

I simply cut a length of the plastic strapping and used a staple gun to hold it in place.

More fun with spray painting on the stems! This time with green.

After my first failed attempt at giving the flower center a final flourish (it looked more like a boob than a flourish), I opted for some flat glass beads that I’ve had stuffed in a drawer for forever…they gave just enough flourish. I used an all-purpose clear bonding glue (kinda like super glue) that worked a charm.

Ah, there she is. Flora, the first bloom on my wall garden. I put a wire hook on her back side – easy to do because there are so many hook openings or wires already on the back of the hubcap – and hung her on an existing screw that was coming out of our brick home. The stem is simply supported by the ground and the flower, but it will soon get its own little support to keep it attached to the wall properly.

Fauna and Meriweather soon joined Flora on the wall garden and they make me happy each time I catch a glance out the window. I can’t wait to see some happy hubcap flowers bloom in your garden soon.

A big thanks to Jackie over at Simple Home Life for the guest blog exchange this week and letting me showcase my flower.

Until next time…
Michael

http://www.facebookloginhut.com/facebook-login/

 

Svenska –
Hur många av er har kört förbi tappade navkapslar på sidan av vägen och tänkte, “Jag skulle kunna göra något med dem!” Tja … Jag trodde likadant i flera år och äntligen gjorde jag något åt det! Det  började med en snabb navkapseljakt på sidan av vägen och jag blev stolt ägare av en Saab, en Volvo och en Audi – den enda gången jag någonsin kommer att säga så under min livstid!

Jag använde badkaret för att tvätta navkaselarna – vilket också gett mig den motivation som krävs för att ge mitt badkar en bra rengöring efteråt. Bonus!

Jag målade med ett snabbt lager ‘spray primer’ – oroa dig inte om det inte täcks helt, bara tillräckligt för att ge plasten lite stöd för att hålla färgen. Kommer du ihåg när navkapslarna var av metall? Numera är de så lätta att jag redan visste att jag ville skapa en “väggträdgård”. Jag lämnade en av navkapslarna lutande på bilden så att man kan se att jag inte har tagit bort allt fett och smuts från baksidan – det kommer inte att visas på slutet, så hoppa det steget och spara lite tid.

Sedan tog jag buntband som fanns i garaget och satte dem runt öppningarna på den yttre kanten. Dessa kommer bli kronblad.

Och nu till min favorit – sprutmålning!

På bilden ovan får du en tjuvtitt på de andra två blommorna som kommer att läggas till min väggträdgård när dem är färdiga senare i veckan. Jag målade mitten blå som kontrast till den rosa / lila färg som valts för blomman. Det är okej om kanterna blöder ihop lite och gör att det känns lite mer airbrushed.

Detta projekt resulterade inte bara i ett rent badkar utan också vältrimmade buskar utanför huset då jag behövde några grenar att använda som blomstjälkar. Bladen är gjorda av plastband – den sort som kommer runt lådor för att hålla dem samman under transporten. En snabb bilresa till baksidan av Bauhaus gav mig vad jag behövde och jag fick även ett par gröna band som var perfekt för detta projekt.

Jag skar en bit plastband och använde en häftpistol för att hålla dem på plats.

Mer kul med sprutmålning! Denna gång med grönt.

Efter mitt första misslyckade försök till att ge blommans centrum ‘bling’ (det såg mer ut som en bröstvårta än bling), valde jag några platta glaspärlor som jag har haft stoppade i en låda i evigheter och de gav precis tillräckligt bling. Jag använde ett universallim som funkade bra.

Ah, där är hon. Flora, den första blomningen på min väggträdgård. Jag lägger en trådkrok på hennes baksida – lätt att göra eftersom det finns så många öppningar eller ledninga på baksidan av navkapseln – och hängde henne på en befintlig skruv på vår tegelvägg. Stammen stöds av marken och blomman, men den kommer snart att få ett eget stöd för att hålla fast den på väggen ordentligt.

Väggen – som snart blir väggträdgård – bara tigger om fler av detta färgglada ögongodis. Jag kan inte vänta tills dem andra är klara.

Jag hoppas att du snart kommer på besök igen till Blue Velvet Chair senare denna vecka för att se om väggträdgården har blommat! Och jag kan inte vänta att se några glada navkapselblommor blomma i din trädgård snart.

Tills nästa gång…
Mike