Look at this pre-love to re-love gem I stumbled across on our Swedish version of Ebay today (Blocket). This clever soul covered a retro 60s bureau (or a dresser if you’re in the States) with Alexander Girard’s “Retrospective” design.  “Retro” on retro? Love it! Don’t know if that was intentional but I want to hope that it was.

Titta på den här ‘pre-love to re-love’-pärla som jag av en slump upptäckte på vår svenska versionen av Ebay idag (Blocket). Detta geni renoverade en retro 60-talsbyrå  med Alexander Girard’s “Retrospektiv” design. “Retro” på Retro? Love it! Vet inte om det var avsiktligt men jag hoppas att det var.

This modernist upcycle uses either wallpaper or gift wrap paper – too bad the sale advert doesn’t specify. They kept the original brass handles for a nice touch. Inside drawers look properly painted as well.

Denna modernistiska ‘upcycle’ använder antingen tapet eller presentpapper  – tyvärr specificeras inte detta i annonsen. De behöll de ursprungliga mässingshandtagen som en trevlig touch.

Last year the Herman Miller blog honored Girard, who was certainly working with typography – particularly hearts and typography – long before the current trends. Particularly notable were his ‘International Heart’ which included the word ‘love’ in 16 languages.

Förra året hedrade Herman Miller-bloggen Girard, som arbetade med typografi – särskilt hjärtan och typografi – långt innan de nuvarande trenderna. Särskilt anmärkningsvärd var hans “International Heart” som innehöll ordet “kärlek” på 16 språk.

And his iconic ‘Love Heart’.

Och hans ikoniska “Love Heart”.

I’m so happy to see DIY and design fuse perfectly together to bring this bureau new life. Want to see more of Girard’s design? Check out these cool neoprene shoulder bags at BUILT.

Jag är så glad att se DIY och design perfekt tillsammans för att ge denna byrå nytt liv. Vill du se mer av Girard-design? Kolla på dessa coola axelväskor i neopren från BUILT.

There’s also a bunch of Alexander Girard eye candy available at House Industries and  máXimo if you want to see more of his designs in action.

What did I learn today? Design and upcycle DIY are two worlds that can come together despite all odds. This modern day bureau is testiment to that.

Det finns också ett gäng ögongodis från Alexander Girard på House Industries och máXimo om du vill se mer av hans design i aktion.

Vad lärde jag mig idag? Design och upcycle DIY är två världar som kan mötas trots alla odds. Denna moderna byrå är ett bevis på detta.

Until next time…
Tills nästa gång…
Mike

Photos courtesy of:  Blocket.se, HermanMiller.com, and Builtny.com

If you enjoyed this post, I hope you’ll become a follower of my blog and a fan on FB.

Timerhttp://www.facebookloginhut.com/facebook-login/

4 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

9 − 1 =