(Svensk översättning längst ned)

Do you know what the definitions are for 1) recycling, 2) upcycling, and 3) repurposing?

recycling terms

We were  having a quick chat today with FB creative soulmate Juan at Juan Murphy about the creative terms surrounding the whole idea of recycling, particularly when it comes to creative design.

Our opinion? The terms are used and abused, over and over again – as if they were interchangeable. They aren’t. And it kinda drives us crazy!

So here’s a quick explanation that we hope will get everyone moving in the same direction.

Recycle – the process of breaking down materials back to raw materials in order to manufacture something new. For example, the breakdown of plastic bottles to be used in the manufacturing of new plastic furniture.

Upcycle – improving on something that is intended for the same function. For example, painting old furniture, or adding some fun and funky to an existing lamp. It remains what it was before, with the same function. But now it’s better!

Repurpose – taking materials and reworking them into a new function. For instance, taking an old skateboard and turning it into a notebook. Click here if you want to see the project in our Flickr portfolio.

Recycling Definitions
Even taking wood from an old barn and turning it into a table could be considered repurposing.

Then there are a ton of other terms being floated out there. Like…

Reclaim – simply the process of rescuing materials before they are sent to the landfill or burned.

Reuse – the process of reusing materials. This term is applicable to recycling, upcycling, reclaiming, and repurposing.

Eco design is just one of those fancy terms being used to make it seem more on trend and foofoo. Eco being short for ecological, which has the following definition: Ecological (of a practice, policy, product, etc) tending to benefit or cause minimal damage to the environment.
Problem is, eco design could be anything from recycled all the way through to repurposing – which are in effect very different levels along the recycling heirarchy. 

We made a graph that shows where our creative activities fall in the widely accepted waste heirarchy – we include it in presentations when we talk about our reuse and repurpose designs, particularly when we are meeting with people not so familiar to this creative reuse world.

Recycling Definitions

 

It can all get quite confusing. But if you learn the basics for recycling, upcycling, and repurposing, you’ll be ahead of the pack!

See you next time,

Mike & Micki

 

 

Kan du definitionen på termerna 1)recycling (återvinning), 2)upcycling (förbättra) och 3)repurposing (återämna)?

Vi chattade med vår kreativa själsfrände Juan på Juan Murphy idag, om just den kreativa terminologin kring idén återvinning, mer konkret i fråga om kreativ design.

Vad vi tycker? Att termerna brukas och missbrukas om och om igen – som om de vore inbördes utbytbara. Vilket de inte är. Och det driver oss så smått till vansinne!

Så här ger vi nu en snabb förklaring som vi hoppas kommer få in alla på samma spår.

Recycle – processen av att bryta ned material till råvaror för att därefter tillverka någonting nytt. Ett exempel kan vara att bryta ned plast flaskor för att använda dem till att göra nya plastmöbler.

Upcycle – förbättra någonting som fortsätter fylla samma funktion som tidigare. Att måla om gamla möbler, eller lägga till något roligt eller hippt till en existerande lampa är exempel på detta. Det förblir vad det var innan med samma funktion, men har förbättrats!

Repurpose – tar existerande material och omarbetar det till en ny funktion. Ett exempel på detta är att ta en gammal, utsliten skateboard och göra om den till en anteckningsbok. Klicka här om du vill se det här projektet i vår Flickr portfolio.

Även om man tar träplank från en gammal lada och gör om dem till ett bord, så skulle detta ses som repurposing.

Sedan finns det ett otal andra termer som flyter omkring där ute. Exempelvis…

Reclaim – helt enkelt processen att rädda material innan det skickas till soptippen eller förbränns.

Reuse – processen av att återanvända material. Den här termen kan användas för recycling, upcycling, reclaiming och repurposing.

Eco design är bara en sådan där bling-bling term som används för att få det att verka mer trendigt och hippt. Eco är en förkorting av ekologisk, vilket har följande definition: Ekologisk (miljövård) skonsam mot naturmiljön. Problemet med den här termen är att eco design kan vara vad som helst, från recycled (återvunnen) till repurposed – vilka är två helt olika nivåer på återvinnings-hierarkin.

Vi har gjort en graf som visar var våra kreativa aktiviteter faller på den brett accepterade återvinnings-hierarkin – vi har med den i våra presentationer när vi talar om återbruk (reuse) och återämnad (repurposed) design, speciellt då vi träffar folk som inte är särskilt bekanta med den här kreativa återbruksvärlden.

Visst kan det bli ganska förvirrande. Men lär man sig det grundläggande i vad recycling, upcycling och repurposing innebär, så ligger man långt före de flesta andra!

Vi ses nästa gång,

Mike & Micki

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

fourteen − twelve =